Mednarodna znanstvena konferenca KULTURA SPOMINJANJA GRADNIKOV NARODA IN DRŽAVE: SLOVENIJA IN EVROPA

22. 6.23. 6. 2021
09.00
MS Teams

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Oddelek za zgodovino

Spoštovane kolegice in kolegi,
vabimo vas na mednarodno znanstveno konferenco

KULTURA SPOMINJANJA GRADNIKOV NARODA IN DRŽAVE: SLOVENIJA IN EVROPA,

ki bo potekala
22. in 23. junija 2021 od 9.00-18.00 ure
na platformi MS Teams.

Povezava do dogodka:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyMjJjMzMtMmUxMS00MGM0LWE3MTUtOTBjN2IxODFiMzI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22e08d3706-6da5-4a55-8b99-e1d5e28ba693%22%7d

Mednarodna znanstvena konferenca Kultura spominjanja gradnikov naroda in države: Slovenija in Evropa je del projekta Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, ki ga od 1. julija 2018 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in se bo zaključil konec tega meseca.

Veselimo se vsebinsko in strokovno bogatega virtualnega druženja in vas lepo pozdravljamo!

Priloge:

Skip to content