Zagovor zaključnega dela – Andreja Lajh

Pouk geografije in zgodovine v muzeju in arhivu

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 18. 10. 2021, do 12. ure.