Zagovor zaključnega dela – Mitja Gorza

Zagovor magistrskega dela Mitje Gorza z naslovom Medbesedilnost v spletnih besedilnih vrstah. Spletni časopisi in njihove objave na družbenih omrežjih

Kdaj? 1. 12. 2021 ob 12.00

Kje? MS Teams

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru je zagovor zaključnega dela javen, interesenti za ogled zagovora pridobijo kodo za vključitev v videokonferenco na elektronskem naslovu jasna.zolnir@um.si, najkasneje do 30. 11. 2021, do 12. ure.