Avtor
Miran Lavrič

Miran Lavrič v knjigi obravnava vero v nadnaravne akterje kot naravni in družbeni pojav ter pregleda sedem korenin nadnaravnega: »Prirojena človeška religijska nagnjenja predstavljajo temelj, na osnovi katerega človeške družbe oblikujejo sisteme verovanj in praks, ki v sebi nosijo potenciale za človeško smiselno razlago sveta, čustveno oporo in uspešnejše povezovanje ljudi v funkcionalne skupnosti. Ti sistemi verovanj in praks med seboj konkurirajo na ravni posameznikov, religijskih skupnosti in celotnih družb. Pri tem dolgoročno prevladajo predvsem tisti sistemi, ki so za posameznike in človeške skupnosti najbolj privlačni in najbolj funkcionalni.«

Avtor: Miran Lavrič je sociolog. Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru predava predmete s področja metodologije družboslovnega raziskovanja in religije. Raziskovalno se ukvarja s sociologijo mladine in izobraževanja, predvsem pa s sociologijo religije.

Več o publikaciji

Skip to content