Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z znanstvenoraziskovalnim inštitutom Franca Kovačiča poleg znanstvene revije Studia historica Slovenica izdaja tudi znanstvene monografije. Pri tem sledimo naslednjim zastavljenim ciljem:

  • proučevanje zgodovine mesta in regije,
  • objava znanstvenih rezultatov,
  • kvalitetno predstavljanje zgodovine mesta in regije domači javnosti ter skrb za predstavitev in približanje zgodovine mesta in regije članicam EU,
  • skrb za spoznavanje, vrednotenje, ohranjanje slovenske kulturne dediščine in slovenske nacionalne identitete,
  • pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju mesta in regije.

Znanstvene monografije so dosegljive na povezavi https://www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/publikacije.

Skip to content