Geografija

Revija za geografijo

Transition to new website for Journal for Geography/Revija za geografijo
Please note that the Journal for Geography/Revija za geografijo has transitioned to the OJS platform since beginning of 2023, leading to our new website: https://journals.um.si/index.php/geography/. All operations have moved to this new site, including paper submission process. The comprehensive archive of full-text articles from 2006 will still be accessible here, and our objective is to migrate this entire archive to the new platform, ensuring all articles are available as open access.
Thank you for your understanding.
Peter Kumer,
Editor in Chief (e-mail: peter.kumer@um.si)

Predstavitev

»Neobjavljena znanost je mrtva znanost,« je v svoji knjigi How to Write and Publish a Scientific Paper zapisal Robert A. Day. V dobi informacijske družbe publiciranje rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela ni več prestiž, pač pa obveza posamezne znanstvene discipline. Spremenilo se je tudi poslanstvo stroke. To ni več le skrb za raziskovanje in izobraževanje, pač pa tudi objavljanje rezultatov lastnega dela. Prav zato smo se leta 2006 na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru odločili, da pričnemo z izdajanjem znanstvene revije.

Revija za geografijo je namenjena objavljanju izvirnih znanstvenih člankov s področja geografije in sorodnih znanosti. Pri objavljanju upoštevamo standarde, ki so uveljavljeni v mednarodnem prostoru. Letno izideta dve številki. Članki so objavljeni v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku. Uredniški odbor je sestavljen iz mednarodno uveljavljenih geografov in geografinj z vseh celin.

Vsi doslej objavljeni članki so v formatu .pdf na voljo spodaj.

 

Priloge

Navodila za pripravo člankov v Reviji za geografijo
Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju
Publication ethics and publication malpractice statement

 

Objavljene revije

Skip to content