Oddelek za geografijo v okviru knjižne zbirke Prostori izdaja tudi znanstvene monografije. Zbirka Prostori obsega dve vrsti knjižnih izdaj: avtorska dela, s katerimi skrbi za afirmacijo, popularizacijo in dokumentacijo raziskovalnih dosežkov posameznic in posameznikov, zlasti geografinj in geografov, ter knjižne izdaje iz področja geografije in sorodnih ved. Vključuje izvirne in prevedene znanstvene monografije, poročila o projektnih nalogah, disertacije, študijska gradiva in univerzitetne učbenike, skratka vse, kar je rezultat raziskovalnega dela. Zbirka je tudi oblika afirmacije raziskovalnega dela članic in članov Oddelka za  geografijo Filozofske fakultete, odprta pa je za avtorice in avtorje, katerih raziskovalno delo je vsebinsko in metodološko vredno objave.  V prostorskem pogledu je namenjena poznavanju lokalnega okolja, Maribora in severovzhodnega dela Slovenije in s tem prispeva k boljšemu poznavanju prostora in krepi zavest o njegovih naravnih, kulturnih in razvojnih potencialih. Knjižne izdaje so praviloma pripravljene v tiskani in digitalni obliki ter brezplačno dostopne na spletni strani.

Skip to content