Revija za geografijo 2006/2-1

UVODNIK

Druga številka Revije za geografijo prinaša prispevke geografov iz univerz v Bayreuthu, Bratislavi, Gradcu, Mariboru, Pésci in Plzňu, združenih v neformalno skupino »Raziskovalni šesterokotnik«. Rdeča nit prispevkov so mestne regije in marginalna območja. Gre za aktualno tematiko iz področja urbane geografije in prostorskega planiranja, ki pa je še slabo proučena. Vsako razmišljanje ali prikaz na to temo je zato prispevek k njunemu boljšemu poznavanju. Besedila razkrivajo široko paleto urbanogeografskih in ekonomskogeografskih vsebin. V prvem delu so zbrani prispevki o mestih in mestnih regijah: J. Maier s sodelavci prikazuje možen pristop k spoznavanju malih mest, W. Zsilincsar pa obravnava interesno povezovanje občin, kar vodi v nastanek specifične mestne regije. Skupina geografov iz Gradca je kot primer mestne regije obdelala »urbano aglomeracijo« majhnega mesta na Zgornjem Štajerskem. T. Csapo je prispeval oris strukture madžarskih mest, A. Matuskova in J. Dokoupil pa nas seznanjata z demografskimi in ekonomskimi značilnostmi plzenske mestne regije. L. Lorber in V. Drozg sta obdelala gospodarsko strukturo Maribora in tamkajšnjo regijo. V drugem delu revije sledijo prispevki o marginalnih območjih: S. Pelc prikazuje pojav marginalnosti v Sloveniji iz vidika demografskih kazalcev, J. Ježek pa prikazuje proces nastajanja upravnih regij, kot ukrep pri gospodarskem povezovanju občin na češkem podeželju. Sledita še prispevka A. Auberta, J. Csapa in sodelavcev, v katerih so prikazane nekatere socioekonomske značilnosti in socioekonomski procesi v perifernih območjih Madžarske.

Ob koncu se želim zahvaliti v.d. dekana Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, dr. Marku Jesenšku, ki je pokazal razumevanje za naše delo in omogočil nadaljevanje znanstvenega sodelovanja med geografskimi institucijami.

dr. Vladimir Drozg

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Priloge:

Skip to content