OBVESTILO O ZAPRTJU STAVBE FF UM

Dostopnost storitev za študente – letni semester 2020/2021

VOLITVE V UPRAVNI ODBOR - Volilni imenik iz vrst drugih delavcev

Poročilo o izvoljenih kandidatih v študentski svet FF UM

Dopolnjen varnostni protokol (30. 9. 2020)

Obvestilo dekana o smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM (20. 5. 2020)

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (posodobljeno 29. 6. 2020)

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (updated 24. 4. 2020)

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Vabilo na zbor nepedagoških in drugih delavcev Filozofske fakultete UM

Popravek Sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v AZ

Sklep o razpisu volitev za člane UO UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM

Sklep - Število predstavnikov v Akademski zbor FF UM


DOGODKI Več dogodkov >>
23. 6. 2021 Otvoritev razstave "Zgodbe iz grajskih soban. Preobrazbe, prenosi in nove namembnosti opreme gradov v vzhodni Sloveniji"
23. 6. 2021 Zagovor magistrskega dela Špele Chomicki z naslovom Spremembe rabe tal v izbranih katastrskih občinah na območju Haloz, Dravskega in Ptujskega polja v obdobju med leti 1824 in 2017
22. 6. 2021 Zagovor magistrskega dela Maje Čeček z naslovom Doživljanje vključenosti v delovni proces in družinske opore pri osebah, obolelih za shizofrenijo
22. 6. 2021 Zagovor magistrskega dela Barbare Zakocs z naslovom Nyelvi tájkép a Rába-vidék két szlovén–magyar kétnyelvű általános iskolájában
22. 6. 2021 Zagovor magistrskega dela Doroteje Žlaus z naslovom Šolanje na domu v Sloveniji – socializacija in individualizacija učenca
17. 6. 2021 JAVNO PREDAVANJE: Slovenska manjšina v Italiji po drugi svetovni vojni
16. 6. 2021 Zagovor magistrskega dela Manje Švajger z naslovom Vzgoja in izobraževanje v času epidemije COVID-19 v Sloveniji – sistematičen pregled raziskav
16. 6. 2021 Mednarodna konferenca KAŠTELIR: PRAZGODOVINSKA GRADIŠČA IN ETNOBOTANIKA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM
14. 6. 2021 Zagovor magistrskega dela Tjaše Novak z naslovom Model uporabe mobilnega telefona pri pouku v osnovni šoli
14. 6. 2021 Zagovor magistrskega dela Verice Projkov z naslovom Tehnostres med slovenskimi osnovnošolskimi učitelji

NE SPREGLEJTE:

Arhiv

 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina