Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FF

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠS UM iz Filozofske fakultete UM

Sklep o popravku sprememb Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega predstavnika študentov v Senat Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana/prodekanke zadolženega za študentska vprašanja Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic univerze


Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


DOGODKI Več dogodkov >>
4. 12. 2019 Voden ogled Biotehnične šole Maribor z novinarsko konferenco
2. 12. 2019 Pogovor s predstavnicami slovenskih društev in združenj jezikovnih poklicev »Kako (p)ostati uspešen/na v samostojnem jezikovnem poklicu?«.
28. 11. 2019 Mednarodno izobraževanje z učitelji za poučevanje o lokalnih trajnostnih prehranskih sistemih na Portugalskem
27. 11. 2019 Mednarodni znanstveni simpozij, RAZPAD JUGOSLAVIJE IN SOVJETSKE ZVEZE: MEDNARODNI VIDIKI IN VLOGA DISIDENTOV
27. 11. 2019 Prenosljive spretnosti za doktorske študente, 27. in 28. 11. 2019
22. 11. 2019 27. slavnostna podelitev diplom diplomantom študijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
22. 11. 2019 26. slavnostna podelitev diplom diplomantom študijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
21. 11. 2019 Konferenca Oddelka za madžarski jezik in književnost
21. 11. 2019 10. slavnostna podelitev diplomskih listin magisterijev študijskih programov 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
20. 11. 2019 Vabilo na literarni večer - predstavitev kanadske pisateljice Margaret Atwood in njenega dela

NE SPREGLEJTE:

Arhiv 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina