Dopis dekana FF UM študentkam in študentom - začasni novi ukrepi (14. 10. 2020)

Obvestilo dekana FF UM študentom in študentkam (30. 9. 2020)

Dopolnjen varnostni protokol (30. 9. 2020)

Izvedba študijskega procesa v zimskem semestru 2020_21 (30. 9. 2020)

Dostopnost storitev za študente (30. 9. 2020)

Obvestilo dekana o smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM (20. 5. 2020)

Dopis dekana FF UM študentkam in študentom (27. 4. 2020)

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (posodobljeno 29. 6. 2020)

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (updated 24. 4. 2020)

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane Študentskega sveta Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za mednarodno dejavnost in promocijo iz vrst visokošolskih učiteljev Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

Sklep o preklicu Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat UM

Dopis članicam in drugim članicam - Dokončen seznam kandidatov za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Dokončen seznam popolnih kandidatur za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Sklep o razpisu volitev za druge delavce ki sodelujejo v AZ FF

Sklep - Sodelovanje drugih delavcev v akademskem zboru FF UM

Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 2020«


DOGODKI Več dogodkov >>
5. 11. 2020 Zagovor magistrskega dela Nine Kozinc z naslovom Vloga pozitivnih in negativnih vidikov psihičnega blagostanja v odnosu med čuječnostjo in akademskim odlašanjem
29. 10. 2020 Zagovor doktorske disertacije Alena Lipuša s področja filozofije
29. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Ožbeja Račečiča z naslovom Pogledi na Austinovo teorijo govornega dejanja
29. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Anese Benkovič z naslovom Selbstmord in der Literatur dargestellt am Beispiel des Romans Koala von Lukas Bärfuss
26. 10. 2020 Poti v tujino - možnosti izmenjave
22. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Jake Zapečnika z naslovom Vrednotenje znanja na slovenskih šolah po letu 2004
22. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Barbare Mastnak z naslovom Tematizacija človekovega smisla v sodobni slovenski kratki prozi
19. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Petre Zemljič z naslovom Šestdeseta leta 19. stoletja in narodno gibanje v Prlekiji
19. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Petre Grabrovec z naslovom Glasba kot propaganda v času 1. in 2. svetovne vojne na Slovenskem
19. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Špele Chomicki z naslovom Zgodovinski razvoj atletike na Ptuju med leti 1908 in 2018

NE SPREGLEJTE:

Arhiv 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina