Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja – KAŠTELIR

Oddelek za zgodovino Drugi mednarodni projekti
Šifra projekta
4300-113/2015
Začetek projekta
1. 10. 2018
Konec projekta
30. 6. 2021
Financer
EU, ESS
Program
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška
Vrednost
1.416.321,03 EUR (sofinancirano: 1.203.872,84 EUR ERDF)
Sredstva UM
87.103,15 EUR
Koordinator
Občina Komen
Partnerji

Občina Izola (Slovenija), Inštitut IRRIS (Slovenija), Istarska županija (Hrvaška), Općina Lanišće (Hrvaška), Občina Mošćeniška draga (Hrvaška), Javna ustanova Park prirode Učka (Hrvaška), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Slovenija).

Vodja na FF
red. prof. dr. Darko Darovec
Člani na FF
red. prof. dr. Darko Friš, dr. Mateja Matjašič Friš

Rdečo nit projekta predstavljajo ostanki gradišč (kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne dobe – t.j. 2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem.
S projektom želimo obuditi starodavno povezanost življenja ljudi z rastlinami in jo predstaviti za sodobni čas na način, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnem ravnanju z okoljem. Rdeča nit projekta so ostanki gradišč, ki so se pri nas pojavila v bronasti, razcvet pa doživela v železni dobi. Danes jih zaraščata grmovje in gozd. Z izseljevanjem, zaraščanjem, izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, se izgublja tudi znanje o tam rastočih rastlinah in njihovi uporabi.
Zato želimo ta znanja obuditi, predstaviti in vzbuditi zanimanje tako pri turistih, kot pri domačinih, ki bi z novimi turističnimi produkti lahko ustvarjali tradicionalne izdelke po starih metodah in recepturah.
Glavni cilj projekta je aktivno ohranjanje dediščine gradišč od Krasa do Kvarnerja z razvojem inovativne trajnostno naravnane čezmejne turistične ponudbe.

Rezultati projekta:

 • oživljena izbrana 4 gradišča,
 • pot ‘Kaštelirji od Krasa do Kvarnerja’,
 • center za promocijo gradišč in tradicionalne rabe zelišč (Čičarija) in info točke na izbranih gradiščih,
 • botanika – seznam uporabnih rastlin z gradišč in njih okolice, genska semenska banka,
 • terminološki slovar in strokovni priročnik rabe uporabnih rastlin ter kodeks nabiranja,
 • arheobotanika – seznam rastlin iz obdobja prazgodovinskih gradišč,
 • etnobotanika – primeri uporabe rastlin in izdelkov iz njih,
 • uprizoritve življenja na gradiščih,
 • 8 učnih poti v okolici obravnavanih 4 gradišč in predstavitve z IKT,
 • izobraževanja in usposabljanja v povezavi z gradišči,
 • razvoj produktov trajnostnega turizma za promocijo dediščine gradišč.

KAŠTELIR: PRAZGODOVINSKA GRADIŠČA IN ETNOBOTANIKA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM /
KAŠTELIR: PRAPOVIJESNE GRADINE I ETNOBOTANIKA ZA ODRŽIVI TURIZAM /
KAŠTELIR: PREHISTORIC HILL FORTS AND ETHNOBOTANY FOR SUSTAINABLE TOURISM

16. -17. junija 2021, MS Teams / 16. -17. lipnja 2021, MS Teams / 16-17 June 2021, MS Teams

KASTERLIR
Skip to content