Improvement and tranSfer of gender mainsTreaming bEst practices in primary schooLs between SLovenia and Serbia – STELLA

Oddelek za sociologijo Drugi mednarodni projekti
Šifra projekta
101005343
Začetek projekta
1. 11. 2020
Konec projekta
31. 10. 2022
Financer
Evropska komisija
Program
Rights, Equality and Citizenship Programme
Vrednost
Celotna vrednost projekta: 413.127,00 EUR (sofinancirano: 330.501,6 EUR EU)
Sredstva UM
EU sredstva: 76.612,00 EUR (Lastna sredstva: 19.153,00 EUR)
Koordinator
Ljudska univerza Celje (LU Celje), Slovenija
Partnerji

Inštitut za proučevanje enakosti spolov -IPES (Slovenija); Branko Pesić Primary school - BPPS (Srbija); Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo (Slovenija).

Vodja na FF
doc. dr. Andrej Naterer

Projekt STELLA se osredotoča na dva glavna cilja, (1) spreminjanje družbenih norm z ozaveščanjem o spolnih stereotipih in (2) podpiranje razvoja družbenega vedenja, ki spodbuja enakost spolov v okviru šole.

Cilj projekta je senzibilizacija slovenskih in srbskih učiteljev v osnovnih šolah pri prepoznavanju in aktivnem boju proti spolnim stereotipom. Slovenske in srbske učitelje bomo opolnomočili z znanjem in orodji za spodbujanje enakosti spolov in na ta način zmanjšali stopnjo reprodukcije vedenjskih vzorcev, ki spodbujajo spolne stereotipe.

Projekt STELLA bo prispeval tudi k uresničitvi polnih potencialov slovenskih in srbskih osnovnošolskih otrok v smislu njihovega osebnega in poklicnega razvoja z dekonstrukcijo in preseganjem (ponovne) produkcije spolnih stereotipov, pristranskosti spolov in spolnih vlog.

STELLA bo prispevala tudi k oblikovanju politike na področju preseganja neenakosti med spoloma v učnih načrtih za osnovne šole v Sloveniji in Srbiji. Predlagane smernice o enakosti spolov bomo širili po celotni Evropi.

Rezultati projekta:
• strokovna usposabljanja za učitelje,
• interaktivno spletno orodje,
• priročnik za učitelje,
• navodila za odločevalce,
• spletni portal.

Skip to content