Improvement and tranSfer of gender mainsTreaming bEst practices in primary schooLs between SLovenia and Serbia – STELLA

Oddelek za sociologijo Drugi mednarodni projekti
Šifra projekta
101005343
Začetek projekta
1. 11. 2020
Konec projekta
31. 10. 2022
Financer
Evropska komisija
Program
Horizon 2020 – the Framework Programme Rights, Equality and Citizenship Programme
Vrednost
413.127,00 EUR (sofinancirano: 330.501,6 EUR EU)
Sredstva UM
EU sredstva: 76.612,00 EURLastna sredstva: 19.153,00 EUR
Koordinator
Ljudska univerza Celje (LU Celje), Slovenija
Partnerji

Inštitut za proučevanje enakosti spolov -IPES (Slovenija); Branko Pesić Primary school - BPPS (Srbija); Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo (Slovenija).

Vodja na FF
doc. dr. Andrej Naterer

Projekt STELLA se osredotoča na dva glavna cilja, (1) spreminjanje družbenih norm z ozaveščanjem o spolnih stereotipih in (2) podpiranje razvoja družbenega vedenja, ki spodbuja enakost spolov v okviru šole.

Cilj projekta je senzibilizacija slovenskih in srbskih učiteljev v osnovnih šolah pri prepoznavanju in aktivnem boju proti spolnim stereotipom. Slovenske in srbske učitelje bomo opolnomočili z znanjem in orodji za spodbujanje enakosti spolov in na ta način zmanjšali stopnjo reprodukcije vedenjskih vzorcev, ki spodbujajo spolne stereotipe.

Projekt STELLA bo prispeval tudi k uresničitvi polnih potencialov slovenskih in srbskih osnovnošolskih otrok v smislu njihovega osebnega in poklicnega razvoja z dekonstrukcijo in preseganjem (ponovne) produkcije spolnih stereotipov, pristranskosti spolov in spolnih vlog.

STELLA bo prispevala tudi k oblikovanju politike na področju preseganja neenakosti med spoloma v učnih načrtih za osnovne šole v Sloveniji in Srbiji. Predlagane smernice o enakosti spolov bomo širili po celotni Evropi.

Rezultati projekta:
• strokovna usposabljanja za učitelje,
• interaktivno spletno orodje,
• priročnik za učitelje,
• navodila za odločevalce,
• spletni portal.