Obvestilo dekana o smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM (20. 5. 2020)

Dopis dekana FF UM študentkam in študentom (27. 4. 2020)

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (posodobljeno 29. 6. 2020)

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (updated 24. 4. 2020)

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Sklep o preklicu Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat UM

Dopis članicam in drugim članicam - Dokončen seznam kandidatov za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Dokončen seznam popolnih kandidatur za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Sklep o razpisu volitev za druge delavce ki sodelujejo v AZ FF

Sklep - Sodelovanje drugih delavcev v akademskem zboru FF UM

Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 2020«


DOGODKI Več dogodkov >>
1. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Tanje Mencigar z naslovom Geographische Namen in Reiseführern für Burgen- und Schlösserstraße
29. 9. 2020 Zagovor diplomskega dela Lee Hojsak z naslovom Holistische Stilanalyse ausgewählter Werbespots der Marke Labello
29. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Valentine Lesic z naslovom Die Sprache des Nachbars: Bedeutung der slowenischen Sprache für Teilnehmer an Slowenischkursen im südsteirischen Grenzgebiet Österreichs
29. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Špele Arzenšek z naslovom Ocena solarnega potenciala občine slovenska bistrica in etični vidiki rabe sončne energije
28. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Janje Sekolovnik z naslovom Samomorilno vedenje, depresija in zasvojenost s pametnim telefonom med mladostniki
28. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Doroteje Štrucl z naslovom Der Gebrauch von Abtönungspartikeln in deutschen Texten slowenischer Studierender
28. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Sergeje Plemenitaš z naslovom Einfluss der Musik auf die Stimmung von Testpersonen und ihre emotionale Bewertung von deutschen Wörtern
28. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Nastje Maganja z naslovom Prevajanje slovenske kulinarične terminologije v receptih na kulinaričnem blogu Jernej Kitchen (v angleščino)
28. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Katje Dolničar z naslovom Slovenija kot književni prostor v slovenski mladinski prozi
25. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Anje Mohorko z naslovom Srednjeveška figuralna stavbna plastika s profanimi motivi na slovenskem

NE SPREGLEJTE:

Arhiv 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina