OBVESTILO O ZAPRTJU STAVBE FF UM

Dostopnost storitev za študente – letni semester 2020/2021

VOLITVE V UPRAVNI ODBOR - Volilni imenik iz vrst drugih delavcev

Poročilo o izvoljenih kandidatih v študentski svet FF UM

Dopolnjen varnostni protokol (30. 9. 2020)

Obvestilo dekana o smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM (20. 5. 2020)

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (posodobljeno 29. 6. 2020)

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (updated 24. 4. 2020)

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Vabilo na zbor nepedagoških in drugih delavcev Filozofske fakultete UM

Popravek Sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v AZ

Sklep o razpisu volitev za člane UO UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM

Sklep - Število predstavnikov v Akademski zbor FF UM


DOGODKI Več dogodkov >>
19. 5. 2021 Informativni dan za podiplomske študijske programe na Filozofski fakulteti UM 2021
19. 5. 2021 Zagovor doktorske disertacije Matjaža Grahornika s področja zgodovine
19. 5. 2021 Zagovor magistrskega dela Anite Perko z naslovom Analiza uporabe električnih avtomobilov v državah EU in njihov vpliv na okolje
14. 5. 2021 Zagovor magistrskega dela Eme Ivanuša z naslovom Building a Brand: A Multimodal Analysis of the Brand I Feel Slovenia
14. 5. 2021 Zagovor magistrskega dela Patricije Obrovnik z naslovom Challenges of teaching primary school migrant students basic English
13. 5. 2021 Predavanje dr. Nenada Miščevića
13. 5. 2021 Predavanje z naslovom Delo pedagoga v programu nižjega izobraževalnega standarda (NIS) in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
13. 5. 2021 Zagovor magistrskega dela Nike Grdadolnik Lorbek z naslovom Družina v srednjem veku: Primer dinastije Otonov
13. 5. 2021 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki z naslovom Izzivi slavistike v 21. stoletju
13. 5. 2021 Predavanje z naslovom Vloga pedagoga v oddelku s prilagojenim izvajanjem

NE SPREGLEJTE:

Arhiv

 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina