Pregled normativne ureditve za preprečevanja pojavov spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v akademskem in raziskovalnem prostoru

Oddelek za psihologijo Drugi projekti iz Evropskih strukturnih skladov
Šifra projekta
430-225/2021/1
Začetek projekta
10. 8. 2021
Konec projekta
15. 11. 2021
Financer
MIZŠ
Program
Tržni projekt
Vrednost
9986,90
Sredstva UM
9986,90
Koordinator
UM FF, Oddelek za psihologijo
Vodja na FF
red. prof. dr. Karin Bakračevič
Člani na FF
red. prof. dr. Darja Šenčur Peček (PF), asist. Aljoša Polajžar (PF), asist. Katja Kerman (FERI)
Skip to content