Opolnomočenje starejših: Samoregulacijski mehanizmi in podpora digitalne tehnologije v doseganju višje kakovosti življenja

Oddelek za psihologijo Raziskovalni projekti
Šifra projekta
J5-3120
Začetek projekta
1. 10. 2021
Konec projekta
30. 9. 2024
Financer
ARRS
Program
Raziskovalni projekt
Koordinator
izr. prof. dr. Bojan Musil
Člani na FF
izr. prof. dr. Bojan Musil, red. prof. dr. Karin Bakračevič, izr. prof. dr. Katja Košir, izr. prof. dr. Sara Tement, asist. Nejc Plohl, asist. Marina Horvat, doc. dr. Saša Zorjan, doc. dr. Vita Štukovnik, doc. dr. Satja Mulej Bratec, doc. dr. Danijela Lahe, asist. Tanja Špes

Čeprav lahko ima staranje v domačem bivalnem okolju pozitivne učinke na duševno in fizično zdravje starejših ter njihovo kakovost življenja, prinaša tudi številne izzive za posameznika, njegove bližnje in družbo, saj se lahko zgodi, da posamezniki sčasoma ne zmerejo več zadovoljevati svojih osnovnih potreb, zaradi česar potrebujejo dodatno pomoč in oskrbo. K spodbujanju samostojnega in aktivnega življenja starejših v okolju, ki ga sami izberejo, lahko pomembno prispevajo tehnološke rešitve (npr. internet stvari, umetna inteligenca), ki omogočajo inovativne pristope k nudenju podpore. Kljub velikemu potencialu, ki ga ima sodobna tehnologija, pa starejši pogosto ne sprejemajo sodobnih tehnoloških rešitev, saj so te navadno zasnovane na podlagi že obstoječih tehnologij in njihovih zmožnosti, pri tem pa zanemarjajo dejanske potrebe starajočega prebivalstva.

V projektu bomo obravnavali zgoraj omenjena vprašanja s ciljem opolnomočiti starejše in jih podpirati pri doseganju višje kakovosti življenja, in sicer preko krepitve njihovih samoregulacijskih mehanizmov in ob pomoči digitalne tehnologije. Uvodoma bomo raziskali potrebe in interese starejših v njihovem vsakdanjem življenju, skupaj z analizo področij, ki bi jih lahko naslovili s pomočjo podpornih tehnologij. Nadalje bomo identificirati želje in pričakovanja starejših glede oblikovanja podporne tehnologije in na podlagi tega  razvili integriran dinamični model, ki vključuje različne pristope spreminjanja z zdravjem povezanega vedenja (tj. personalizacijo s pomočjo telemonitoringa, vodenja in igranja), ga preizkusili v pilotni študiji in na podlagi povratnih informacij model prilagodili. Končni cilj je preučiti kratkoročno in dolgoročno učinkovitost integriranega modela ter pripraviti izvedljivo, trajnostno in stroškovno učinkovito strategijo implementacije v sodelovanju z različnimi interesnimi skupinami (npr. operaterji mobilnih omrežij, regulatorji).

Sicris

Skip to content