SAV – Spatial Audio Virtualization and Gamification for Hearing Assessment and Enhancement

Oddelek za psihologijo Drugi mednarodni projekti
Šifra projekta
101129903 — SAV
Začetek projekta
1. 10. 2023
Konec projekta
30. 9. 2027
Financer
Evropska komisija
Program
HORIZON TMA MSCA Staff Exchanges (št. razpisa HORIZON-MSCA-2022-SE-01)
Vrednost
496.800,00 EUR
Sredstva UM
32.200,00 EUR
Koordinator
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH, Poljska
Partnerji

PANEPISTIMIO THESSALIAS, Italija; ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT, Francija; OREGON HEALTH AND SCIENCE UNIVERSITY, Anglija; OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, Avstrija; MACQUARIE UNIVERSITY, Avstralija; Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, ZDA; THE TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY, ZDA; NORTHEASTERN UNIVERSITY, ZDA; UNIVERZA V MARIBORU, Oddelek za psihologijo

Vodja na FF
doc. dr. Anja Pahor

Kratek povzetek projekta SAV

Med pogovorom v hrupnem okolju morajo poslušalci prilagoditi svoje zaznavanje glede na akustične značilnosti prostora ter preusmerjati pozornost na različne govorce. Velik izziv v slušni nevroznanosti je, da laboratorijski testi, ki se uporabljajo za ocenjevanje slušnih sposobnosti, ne zajemajo večplastnih slušnih izkušenj s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju. Cilji projekta so razvoj tehnologije navidezne resničnosti in računalniških iger za natančno merjenje slušnih sposobnosti ter razvoj modelov slušnega zaznavanja v povezavi z individualnimi razlikami v izvršilnih funkcijah.

Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa MSCA.

Skip to content