Understanding individual differences in working memory training and transfer in older adults at risk of Alzheimer’s disease and related dementias

Oddelek za psihologijo Drugi mednarodni projekti
Šifra projekta
S-001542 (R21AG069428)
Začetek projekta
1. 3. 2022
Konec projekta
31. 12. 2023
Financer
National Institutes of Health (NIH)
Sredstva UM
46.600,00 EUR
Koordinator
The Regents of the University of California, at Riverside
Vodja na FF
doc. dr. Anja Pahor

Namen projekta:

Projekt poskuša razumeti individualizirane potrebe v kontekstu treninga delovnega spomina pri raznoliki starejši odrasli populaciji.

 

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

FF UM je k projektu pristopila od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2023

 

 

Skip to content