deutsch.info+ : new teaching approaches to foreign language learning for pupils with dyslexia

Oddelek za germanistiko Erasmus+
Šifra projekta
2021-1-HR01-KA220-SCH-000032499
Začetek projekta
1. 11. 2021
Konec projekta
30. 4. 2024
Financer
Evropska unija
Program
ERASMUS+ KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education
Vrednost
242.286,00 EUR
Sredstva UM
23888,40 EUR
Koordinator
IZVORI d.o.o., Hrvaška
Partnerji

STUDIO GAUS GMBH (Nemčija), Verein zur Förderung legasthener und unter erschwerten Bedingungen lernender Menschen (Avstrija), Inter-kulturo mednarodni kulturno izobraževalni center d.o.o. (Slovenija), Osnovna skola Retkovec (Hrvaška), Osnovna sola Janka Glazerja Ruse (Slovenija), UNIVERZA V MARIBORU; Oddelek za germanistiko (Slovenija).

Vodja na FF
izr. prof. dr. Saša Jazbec
Člani na FF
Doc. dr. Brigita Kacjan, lekt. dr. Doris Mlakar Gračner, lekt. mag. Mateja Žavski Bahč
Spletna stran https://deutsch.info/

Deutsch.info+

Novi učni pristopi za poučevanje nemščine za učence z disleksijo

Po podatkih Evropskega združenja za disleksijo prizadene disleksija 9-12 % prebivalstva. Gre za nevrološko pogojeno motnjo, ki povzroča težave pri branju, pisanju in pravopisu. Poseben izziv za učenke in učence z disleksijo je usvajanje tujih jezikov, prav tako pa so tudi učitelji in učiteljice ob tem postavljeni pred težko nalogo. Le redki učitelji tujih jezikov so namreč med usposabljanjem spoznali potrebe učenk in učencev z disleksijo.

Cilj našega projekta je torej razviti gradivo za učiteljice in učitelje nemškega jezika, s pomočjo katerega bodo lahko poglobili svoje strokovno znanje na področju poučevanja nemščine za otroke z disleksijo. V okviru našega projekta načrtujemo:

  • Smernice za učitelje – z osnovnimi informacijami in pristopi k poučevanju, praktičnimi nasveti in primeri iz šol.
  • Gradiva za delo v razredu, ki izpolnjujejo učne potrebe učencev z disleksijo.
  • Spletna ponudba za učence z disleksijo za delo doma ali v šoli.

Naš cilj je podpreti učenke in učence z disleksijo in jim pomagati do boljšega znanja nemščine. Z našimi gradivi bomo obogatili ponudbo učiteljskega portala na spletni strani deutsch.info ter jo prilagodili potrebam učencev z disleksijo in drugimi učnimi težavami. S projektnimi aktivnostmi želimo tudi neposredno doseči številne učitelje in učiteljice, jih informirati glede potreb teh učencev in tako spodbujati učni uspeh otrok z disleksijo pri pouku nemščine in tujih jezikov na splošno.

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina te spletne strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Skip to content