OLGEA – deutsch.info: Outdoor Learning of German and rising Environmental Awareness

Oddelek za germanistiko Erasmus+
Šifra projekta
2022-1-SI01-KA220-SCH-000087426
Začetek projekta
1. 9. 2022
Konec projekta
31. 10. 2025
Financer
Evropska unija
Program
ERASMUS+ KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education
Vrednost
250 000,00 EUR
Sredstva UM
22 325,00 EUR
Koordinator
Inter-kulturo mednarodni kulturno izobraževalni center d.o.o. (Slovenije)
Partnerji

Osnovna skola Retkovec (Hrvaška); Osnovna sola Janka Glazerja Ruse (Slovenija); Klaipedos Hermano Zudermano gimnazija (Litva); STUDIO GAUS GMBH (Nemčija), UNIVERZA V MARIBORU, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko (Slovenija).

Vodja na FF
doc. dr. Melanija Larisa Fabčič
Člani na FF
red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir
Spletna stran https://deutsch.info/

Osrednji cilj projekta je s celostnim pristopom k učenju jezika izboljšati znanje nemškega jezika in okoljsko ozaveščenost ter prispevati k boljšemu zdravju in socialnim veščinam otrok. To bomo dosegli z izboljšanjem kompetenc učiteljev na področju učenja jezikov na prostem (OLL), z možnostmi usposabljanja, povečanjem ravni znanja nemškega jezika in okoljske ozaveščenosti sodelujočih otrok ter izboljšanjem razpoložljivosti orodij za OLL za učitelje v EU. V projektu bomo razvijali metodologijo OLGEA ter v pouk nemškega jezika vnesli gibanje, okoljske spretnosti, senzorične izkušnje in medpredmetno učenje. Usposobili bomo vsaj sto učiteljev jezika, objavili spletni tečaj za učitelje nemščine, ki bo dostopen po vsej Evropi, in zagotovili praktično gradivo za pouk nemščine na prostem. Z vrednotenjem učinka bomo ocenili učinkovitost pristopa ter zagotovili podlago za nadaljnje raziskave in prakse. Končni rezultat projekta bo nov razdelek na portalu za učitelje deutsch.info z novo razvitim gradivom za pouk na prostem. Vsa gradiva bodo preizkušena pri pouku na partnerskih šolah projekta.

Koordinator projekta je Inter-kulturo iz Slovenije, partnerji so Univerza v Mariboru (Oddelek za germanistiko), OŠ Janka Glazerja Ruše, Osnovna škola Retkovec, Zagreb, Hrvaška, Klaipedos Hermano Zudermano gimnazija, Klaipeda, Litva in Studio Gaus, Berlin, Nemčija.

Izvedba projekta OLGEA je sofinancirana s strani Evropske Komisije iz programa Erasmus+.

Podpora Evropske komisije za pripravo te spletne strani ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Skip to content