EDU-FIT: INCLUSIVE SOCIAL EDUCATION FIT FOR HEALTHY LIFE-STYLE: PREVENTING OBESITY IN YOUNG ADULTS

Oddelek za prevodoslovje Erasmus+
Šifra projekta
2023-1-SI01-KA220-HED-000154000
Začetek projekta
1. 10. 2023
Konec projekta
30. 9. 2025
Financer
Evropska unija
Program
ERASMUS+ KA220-HED
Vrednost
250.000,00 EUR
Sredstva UM
75.000,00
Koordinator
FF UM, Oddelek za prevodoslovje
Partnerji

The State Referral Centre for the Treatment of Obesity, Zagreb (Hrvaška); The Faculty of Applied Languages, the University of Economics (Bratislava, Slovaška); The Faculty of Humanities and Social Science, University of Zagreb (Hrvaška); The Competences Centre on Active and Heathy Ageing, University of Porto (Portugalska); Non-for-profit foundation SanAstra (Norveška), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje v sodelovanju z Medicinsko fakulteto UM in Fakulteto za turizem UM.

Vodja na FF
izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid
Člani na FF
red. prof. dr. Vlasta Kučiš (Filozofska fakulteta), dr. Dušanka Mičetič-Turk (Medicinska fakulteta), dr. Jasna Potočnik Topler (Fakulteta za turizem), Urška Ošljak (Projektna pisarna FF UM)

EDU-FIT je mednarodni raziskovalni in interdisciplinarno zasnovan projekt, ki ima za cilj osvestiti novodobne generacije študentov in druge ciljne skupine o pomembnosti zdravega načina življenja in posledično preprečevanja debelosti ter prekomerne teže. Projektna skupina bo pripravila večjezični spletni priročnik, ki se bo vsebinsko in terminološko osredotočal na problem debelosti pri študentski populaciji ter implementirala inovativni učni načrt o aktivnem načinu življenja in preprečevanju prekomerne teže v obstoječe študijske programe.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2022) ima že več kot milijarda ljudi težave s prekomerno težo (650 milijonov odraslih, 340 milijonov mladostnikov in 39 milijonov otrok). V okviru visokošolskih študijskih programov imajo študentje le redko na voljo ustrezne učne načrte in večjezično didaktično gradivo, ki bi mlade opozarjali na težave, povezane z debelostjo in prekomerno težo. Gre za ustvarjanje trajnih metod in praks za preprečevanje debelosti pri mladih in za razvoj zdravega načina življenja pri študentih in drugih ciljnih skupinah. Cilj projekta je tudi razvijanje ustreznih, večjezičnih komunikacijskih veščin, saj ima lahko raba neprimernega izrazoslovja številne posledice za posameznika, ki ima težave s prekomerno težo ali debelostjo.

 

Cilji projekta:

 • Analiza podatkov in primerov najboljših praks na visokošolskih ustanovah, ki vsebinsko že razvijajo zdrav način življenja v luči preprečevanja prekomerne teže in debelosti pri mladostnikih.
 • Priprava in izdelava spletnega večjezičnega priročnika, ki bo podal priporočila za spremembo življenjskega sloga za preprečevanje debelosti in prekomerne teže.
 • Priprava praktičnih smernic in navodil za pripravo zdrave prehrane v študentskih domovih in kantinah.
 • Razvoj komunikacijskih veščin na področju debelosti in prekomerne teže ter ustreznega večjezičnega izrazoslovja.
 • Priprava učnega načrta in didaktičnega gradiva za inovativni predmet o osveščanju študentov glede zdravega načina življenja.
 • Implementiranje učnega načrta, priročnika in ostalega didaktičnega gradiva.

 

Rezultati projekta:

 • Večjezični interaktivni in spletni priročnik.
 • Novi visokošolski učni načrt.
 • Implementacija učnega načrta v obstoječe študijske programe.
 • Smernice za ustrezno komuniciranje na področju prekomerne teže pri študentih.
 • Diseminacija rezultatov raziskave in projektnega dela.
 • Zaključna mednarodna konferenca.
 • Znanstvena monografija.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije iz programa Erasmus+.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, zato Nacionalna agencija in Komisija ne moreta biti odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Skip to content