EWA – Empowering Women in Active Society / Opolnomočenje žensk v sodobni družbi

Oddelek za sociologijo Drugi mednarodni projekti
Šifra projekta
101086788 — EWA — CERV-2022-GE
Začetek projekta
1. 11. 2022
Konec projekta
31. 10. 2024
Financer
Evropska komisija
Program
CERV, ukrep CERV-PJG
Vrednost
437 790.50 EUR (sofinancirano s strani EU 90 % in v višini 394 011.45 EUR)
Sredstva UM
SREDSTVA UM: 157.835,70 EUR (sofinancirano s strani EU 90 % v višini 142.052,13 EUR, lastni delež 15.783,57 EUR)
Koordinator
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo
Partnerji

Ljudska Univerza Celje (LUC) - Slovenija; IPM Inštitut za politični menedžment (IPM Inštitut) - Slovenija; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) - Slovenija.

Vodja na FF
doc. dr. Suzana Košir
Člani na FF
izr. prof. dr. Rudi Klanjšek, izr. prof. dr. Miran Lavrič, izr. prof. dr. Andrej Naterer, doc. dr. Tina Tomažič (FERI UM), asist. Lucija Dežan

Cilji projekta so:

1) opolnomočenje in udejstvovanje mladih žensk na področju politične in državljanske participacije;

2) senzibilizacija mladih za prepoznavanje in preseganje spolnih stereotipov na področju politične in državljanske participacije, jih opolnomočiti z znanjem, veščinami in drugimi orodji za naslavljanje reprodukcije vedenjskih vzorcev, ki spodbujajo neenakost spolov ter dejavno podpirati politično in državljansko participacijo žensk;

3) ozaveščanje o spolnih stereotipih, ki ovirajo udejstvovanje mladih žensk na področju politične in državljanske participacije;

4) vključevanje načela enakosti spolov v procesih odločanja z usposabljanjem zaposlenih v državni upravi.

Politični interes, stališča in pogledi na politiko (spolni stereotipi) bodo natančno spremljani skozi intervencije (pred in po testu), kar bo omogočilo prepoznavanje dejavnikov, povezanih z njihovim političnim udejstvovanjem in spremembami v njihovem političnem interesu.

Projekt temelji na večnivojskem in k deležnikom usmerjenem pristopu, ki nagovarja izbrane ciljne skupine mladih, tako žensk kot moških, ki bodo v projektne dejavnosti vključeni na različne načine.

Rezultati projekta:

 • Spletni portal
 • Delavnice za srednješolce
 • Kampanja ozaveščanja
 • Izobraževalni priročnik za pedagoške delavke in delavce
 • Program usposabljanja za opolnomočenje žensk
 • Delovni zvezek za ženske, ki se želijo politično udejstvovati ali nadaljevati poklicno kariero v politiki
 • Smernice za vključevanje načela enakosti spolov pri oblikovanju politik za zaposlene v državni upravi
 • Izobraževanje o vključevanju načela enakosti spolov pri oblikovanju politik za zaposlene v državni upravi
 • Zaključna mednarodna konferenca

 

SREDSTVA PROJEKTA PO PARTNERJIH

Celotna vrednost projekta:

 • 437 790,50 EUR (sofinancirano s strani EU 90 % in v višini 394.011,45 EUR)

Vrednost po partnerjih:

 • UM v vrednosti: 157.835,70 EUR (sofinancirano s strani EU 90 % v višini 142.052,13 EUR, lastni delež 15 783.57 EUR);
 • LUC v vrednosti: 71.961,78 EUR (sofinancirano s strani EU 90 % v višini 64.765,60, lastni delež 7.196,18 EUR);
 • IPM Inštitut v vrednosti: 104.145,24 EUR (sofinancirano s strani EU 90 % v višini 93.730,72 EUR, lastni delež 10.414,52 EUR);
 • MDDSZ v vrednosti: 103.847,78 EUR (sofinancirano s strani EU 90 % v višini 93.463,00 EUR, lastni delež 10.384,78 EUR).

Project EWA is Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Skip to content