Germanistik digital (German Studies Digital)

Oddelek za germanistiko Erasmus+
Šifra projekta
2020-1-SK01-KA226-HE-094271
Začetek projekta
1. 5. 2021
Konec projekta
30. 4. 2023
Financer
Evropska komisija
Program
Erasmus+
Vrednost
140.700 EUR
Sredstva UM
25.508 EUR
Koordinator
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE (Slovaška)
Partnerji

Vilniaus Universitetas (Litva); Ventspils Augstskola (Latvija); Univerzitet u Beogradu (Serbija); Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (Češka); Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko (Slovenija).

Vodja na FF
red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir
Člani na FF
lekt. dr. Milka Enčeva