I-šola – Razvoj digitalnih kompetenc v podporo učenju in življenju

Oddelek za sociologijo Drugi projekti iz Evropskih strukturnih skladov
Šifra projekta
335-23-3506
Začetek projekta
11. 11. 2023
Konec projekta
30. 6. 2026
Financer
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MZVI)
Program
Financira Evropska unija iz NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Vrednost
1.500.000,00 EUR
Sredstva UM
36.000,00 EUR
Koordinator
OSNOVNA ŠOLA HAJDINA
Partnerji

Koordinacijski partner: ZRS BISTRA PTUJ (Tjaša Glažar) Evalvacijska partnerja: Fakulteta za naravoslovje in matematiko Mb, Filozofska fakulteta Mb Zunanji partnerji: A1 Slovenija, Intera, Inovatio Sodelujoči VIZ: OŠ Hajdina, OŠ Podlehnik, OŠ Juršinci, Gimnazija Murska Sobota, OŠ Breg Ptuj, OŠ Cirkovce, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Markovci, OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, OŠ Olge Meglič Ptuj, OŠ Mladika Ptuj, OŠ Ljudski vrt Ptuj, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, OŠ Griže, OŠ Pohorskega odreda Sl. Bistrica, OŠ Loče, OŠ Ob Dravinji, OŠ Kidričevo, OŠ Videm, OŠ Žetale, OŠ Cirkulane-Zavrč.

Vodja na FF
doc. dr. Suzana Košir
Člani na FF
dr. Vesna Skrbinjek

Cilji projekta:

  • Preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij celovitega razvoja digitalnih kompetenc
  • Usposabljanja in izobraževanja ter vzpostavitev podpornega  spletnega okolja za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ
  • Izdelava učnih scenarijev, priprava interaktivnih učnih načrtov ter objava ostalih digitalnih gradiv ter primerov dobre rabe
  • Prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu
  • Vzpostavitev učečih se skupnosti, prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti.
  • Priprava Digitalne strategije šole ter Kataloga kompetenc

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU.

Skip to content