NOO IP 5.0. – INOVATIVNA PEDAGOGIKA 5.0

Oddelek za sociologijo Drugi projekti iz Evropskih strukturnih skladov
Šifra projekta
C3350-23-927042
Začetek projekta
1. 10. 2023
Konec projekta
30. 6. 2026
Financer
Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU
Program
Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponentne: krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega digitalnega izobraževanja.
Vrednost
3.300.000,00 EUR
Sredstva UM
36.660,00 EUR
Koordinator
Zavod Antona Martina Slomška
Vodja na FF
doc. dr. Suzana Košir
Člani na FF
doc. dr. Danijela Lahe, izr. prof. dr. Andrej Naterer

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU.

Skip to content