LIFEdu – Learning through Interdisciplinary Field Education

Oddelek za geografijo Erasmus+
Šifra projekta
2019-1-CZ01-KA203-061379
Začetek projekta
1. 9. 2019
Konec projekta
31. 8. 2022
Financer
Evropska komisija
Program
Erasmus+
Vrednost
116.019,00 EUR
Sredstva UM
30.765,00 EUR
Koordinator
Univerzita Palackého v Olomouci, Češka
Partnerji

Faculty of Sciences (Srbija) in Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo (Slovenija).

Vodja na FF
izr. prof. dr. Eva Konečnik Kotnik
Člani na FF
izr. prof. dr. Igor Žiberna

Cilji projekta:
• analizirati položaj terenskega izobraževanja v učnem načrtu osnovnega, srednjega in terciarnega izobraževanja na Češkem, v Srbiji in v Sloveniji,
• sooblikovati primerjalno analizo sedanjega vključevanja terenskega izobraževanja v šolske programe na Češkem, v Srbiji in v Sloveniji,
• oblikovati predloge za izvajanje terenskega izobraževanja v šolskih programih,
• pripraviti zbirko interdisciplinarnih dejavnosti, primernih za terensko izobraževanje.

Rezultati projekta:
• analiza terenskega izobraževanja v šolskih programih in predlog za njegovo izvajanje v vsaki od vključenih držav,
• zbirka izobraževalnih dejavnosti na terenu.