Perspektive sodobne filozofije: med epistemologijo, etiko in politično filozofijo

Oddelek za filozofijo Raziskovalni programi
Šifra projekta
P6-0144
Začetek projekta
1. 1. 2022
Konec projekta
31. 12. 2027
Financer
ARRS
Program
PROGRAMSKA SKUPINA
Vodja na FF
red. prof. dr. Nenad Miščević
Člani na FF
red. prof. dr. Bojan Borstner, izr. prof. dr. Janez Bregant, doc. dr. Smiljana Gartner, izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik, izr. prof. dr. Friderik Klampfer, red. prof. dr. Nenad Miščević, red. prof. dr. Danilo Šuster, doc. dr. Borut Trpin, izr. prof. dr. Boris Vezjak, Niko Šetar
Skip to content