Popandemično obdobje v Sloveniji: oklevanje pred cepljenjem, demokratična udeležba in zaupanje v javnozdravstvene ustanove

Oddelek za sociologijo Raziskovalni projekti
Šifra projekta
J5-4579
Začetek projekta
1. 10. 2022
Konec projekta
30. 9. 2025
Financer
ARRS
Program
Raziskovalni projekt
Vrednost
299.952,90 eur
Sredstva UM
299.952,90 eur
Koordinator
UM FF
Vodja na FF
izr. prof. dr. Andrej Kirbiš
Člani na FF
asist. Monika Lamot, asist. Katja Kerman, red. prof. dr. Marija Javornik

Povezave na SICRIS:

Andrej Kirbiš, Monika Lamot, Katja Kerman, Marija Javornik

Opis projekta:

Raziskovalni kontekst

Pandemija covid-19 je in še bo povzročila ogromne družbene, politične in zdravstvene posledice. Od razumevanja vpliva pandemije na javnost – vključno z oklevanjem pred cepljenjem, demokratičnimi vrednotami, politično udeležbo in zaupanjem v javnozdravstvene ustanove – bo odvisno, kako bodo družbe, vlade in institucije javnega zdravja obvladovale posledice pandemije in njenih negativnih učinkov. Namen pričujočega projekta je preučiti posledice pandemije v slovenski družbi z več vidikov.

Cilji

Glavni cilj našega projekta je celovita raziskava posledic covid-19 v Sloveniji s poudarkom na: 1) covid-19 in splošnim oklevanjem pred cepljenjem, 2) demokratičnih vrednotah in politični udeležbi ter 3) zaupanju v javnozdravstvene institucije. Navedene tri elemente obravnavamo kot tiste ključne značilnosti, ki lahko vplivajo na ranljivost družb pred negativnimi posledicami pandemije covid-19 ter na uspešno obvladovanje posledic pandemije s strani državnih institucij. V projektu bomo 1) longitudinalno preučili relevantne dejavnike (covid-19) oklevanja pred cepljenjem in raziskali družbene, psihološke in politične mehanizme, ki vplivajo na sprejemanja cepljenja; 2) longitudinalno preučili trende demokratičnega udejstvovanja po pandemiji covid-19 z merjenjem sprememb mediatorjev, povezanih s pandemijo (trende eksistenčne negotovosti in različnih dimenzije zdravja in dobrega počutja); 3) zasnovali bomo eksperimentalno študijo s katero bomo analizirali učinke različnih vrst komunikacijskih strategij javnozdravstvenih ustanov na zaupanje v javnozdravstvene ustanove ter dovzetnost javnosti za teorije zarote.

Metode

V projektu bosta uporabljena longitudinalna kvantitativna metod in spletni eksperiment. Prvi del projekta predstavlja kvantitativna longitudinalna raziskava (štirje panelni valovi v obdobju osmih mesecev). Takšna zasnova študije nam bo omogočila analizo dinamike in vzročnih povezav povezanih s (covid-19) oklevanjem pred cepljenjem in demokratičnim udejstvovanjem. V drugem delu projekta bo izveden spletni eksperiment, ki bo preučeval vlogo komunikacijskih strategij v zaupanje v javnozdravstvene institucije.

Faza projekta

Trenutno poteka faza analize literature o dejavnikih oklevanja in stališč do cepljenja. Izvajamo tudi empirične analize dejavnikov cepilskega vedenja in stališč, vključno s sociodemografskimi in socioekonomskimi in političnimi dejavniki. Ob tem preučujemo politizacijo pandemije covida-19 v Sloveniji ter zdravstveno stanje in počutje ranljivih skupin prebivalcev Slovenije v obdobju pred, med in po pandemiji covida-19.

Objave

KIRBIŠ, Andrej, LUBEJ Maruša (v recenziji). The Politicization of the COVID‐19 Pandemic. Springer.

LAMOT, Monika, KERMAN, Karja, KIRBIŠ, Andrej (v recenziji). Explaining Ideological Differences in COVID-19 Vaccination Intention: The Effects of Trust in the Healthcare System, Complementary and Alternative Medicine, and Perceived Threat of the Disease.

KIRBIŠ, Andrej. The impact of socioeconomic status, perceived threat and healthism on vaccine hesitancy. Sustainability. 2023, vol. 15, iss. 7, str. 1-13, ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/6107, DOI: 10.3390/su15076107 [COBISS.SI-ID 147577859]

KIRBIŠ, Andrej. The impact of cultural capital on vaccine attitudes among the Slovenian public. Vaccines. 2022, vol. 10, iss. 11, str. 1-12. ISSN 2076-393X. DOI: 10.3390/vaccines10111947 [COBISS.SI-ID 130679555]

LAMOT, Monika, KIRBIŠ, Andrej. Oklevanje pred cepljenjem, zaupanje v zdravstveni sistem, percepcija nalezljivih bolezni in odločanje za cepljenje proti covidu-19: pojasnjevalna vloga zaupanja Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje = General vaccine hesitancy, trust in the healthcare system, perception of infectious diseases and Covid-19 vaccination intention: the explanatory role of trust in the National Institute of Public Health. V: GABROVEC, Branko (ur.), et al. Javno zdravje in COVID-19 2022: zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov: 2. znanstvena in strokovna konferenca : Ljubljana, 5. oktober 2022. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2022. Str. 55-63. ISBN 978-961-6945-79-0 [COBISS.SI-ID 130685443]

KIRBIŠ, Andrej, LAMOT, Monika, JAVORNIK, Marija. The impact of education and cultural participation on vaccine attitudes among the Slovenian public: paper presentation at the 5th World Conference on Teaching and Education, Berlin, 9-11 December 2022. [COBISS.SI-ID 134245123]

 

Skip to content