ReTrans – Working with Interpreters in Refugee Transit

Oddelek za prevodoslovje Erasmus+
Šifra projekta
2021-2-AT01-KA220-HED-000048753
Začetek projekta
1. 5. 2022
Konec projekta
30. 4. 2024
Financer
EU
Program
ERASMUS+ Partnerstva za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja
Vrednost
181.546 EUR
Sredstva UM
19.151 EUR
Koordinator
UNIVERSITAT WIEN, Avstrija
Partnerji

IONIAN UNIVERSITY (Grčija), Ss. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE (Makedonija), UNIVERSITAT FUR WEITERBILDUNG KREMS (Avstrija), UNIVERZA V MARIBORU, Oddelek za prevodoslovje (Slovenija).

Vodja na FF
doc. dr. phil. (Republika Avstrija) Aleksandra Nuč Blažič
Člani na FF
doc. Doctor of philosophy, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, SARA ORTHABER

Cilj projekta je ozaveščati študente in učitelje visokošolskih ustanov za izobraževanje tolmačev na področju skupnostnega tolmačenja v humanitarnem in čezmejnem migracijskem kontekstu ter prispevati k raznolikosti didaktičnih gradiv z razvojem različnih izobraževalnih orodij. Projekt daje glas zainteresiranim stranem na omenjenem področju (beguncem, laičnim tolmačem z migracijskim ozadjem, predstavnikom institucij), ki bodo vključeni v pripravo didaktičnih gradiv, s čimer bo vzpostavljen forum za izmenjavo med visokošolskimi ustanovami za tolmačenje in drugimi pomembnimi akterji na tem področju.

Poglavitna ciljna skupina projekta so študenti tolmačenja, ki jim bodo pripravljena didaktična gradiva dala vpogled v tolmaško okolje, ki sicer ni v ospredju izobraževalnih programov ustanov za izobraževanje konferenčnih tolmačev. Nadaljnjo ciljno skupino projekta oz. didaktičnih gradiv predstavljajo tolmači in ustanove, ki so vpeti v tolmačenje za potrebe beguncev.

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina te spletne strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Skip to content