Slovenščina na dlani 2: nadgradnja učnega e-okolja

Oddelek za slovanske jezike in književnosti Drugi projekti iz Evropskih strukturnih skladov
Šifra projekta
3340-22-144001
Začetek projekta
1. 8. 2022
Konec projekta
31. 12. 2023
Financer
Ministrstvo za kulturo RS
Program
Nacionalni program za jezikovno politiko v letih 2022-2023
Vrednost
145.300,00 eur (sofinancirano 140.000,00 eur)
Sredstva UM
144.900,00 eur (FF sredstva 25.000,00 eur)
Koordinator
FF UM, Oddelek za slovanske jezike in književnosti v sodelovanju s FERI UM
Partnerji

Slavistično društvo Maribor

Vodja na FF
izr. prof. dr. Natalija Ulčnik
Člani na FF
izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič

Naložbo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev državnega proračuna.

Skip to content