Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti

Oddelek za zgodovino Raziskovalni programi
Šifra projekta
P6-0372
Začetek projekta
1. 1. 2022
Konec projekta
31. 12. 2027
Financer
ARRS
Program
PROGRAMSKA SKUPINA
Vodja na FF
red. prof. dr. Gorazd Bajc
Člani na FF
red. prof. dr. Gorazd Bajc, red. prof. dr. Karin Bakračevič, asist. dr. Bojan Ćudić (raziskovalec začetnik), David Hazemali (MR), red. prof. dr. Vlasta Hus, doc. dr. Danijel Ivajnšič, izr. prof. dr. Marija Javornik, red. prof. dr. Vida Jesenšek, doc. dr. Brigita Kacjan, izr. prof. dr. Andrej Kirbiš, red. prof. dr. Anna Kollath, izr. prof. dr. Eva Konečnik Kotnik, red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir, izr. prof. dr. Dragan Potočnik, red. prof. dr. Edvard Protner, red. prof. dr. Mateja Pšunder, red. prof. dr. Nada Šabec, doc. ddr. Joca Zurc, izr. prof. dr. Igor Žiberna, asist. Janez Osojnik
Skip to content