Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine

Oddelek za slovanske jezike in književnosti Raziskovalni programi
Šifra projekta
P6-0156
Začetek projekta
1. 1. 2020
Konec projekta
31. 12. 2025
Financer
ARRS
Program
Raziskovalni program
Koordinator
red. prof. dr. Marko Jesenšek
Partnerji

UM Pedagoška fakulteta

Vodja na FF
red. prof. dr. Marko Jesenšek
Člani na FF
prof. dr. Silvija Borovnik, izr. prof. dr. Blanka Bošnjak, prof. dr. Jožica Čeh Steger, Nina Horvat (MR), prof. dr. Marko Jesenšek, prof. dr. Mihaela Koletnik, izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič, doc. dr. Gjoko Nikolovski, doc. dr. Simona Pulko, prof. dr. Irena Stramljič Breznik, izr. prof. dr. Natalija Ulčnik, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes
Skip to content