SOOČANJE S TUJCI v mestih Zgornjega Jadrana na prehodu iz srednjega v zgodnji novi vek

Oddelek za zgodovino Raziskovalni projekti
Šifra projekta
J6-4603
Začetek projekta
1. 10. 2022
Konec projekta
30. 9. 2025
Financer
ARRS
Program
Raziskovalni projekt
Vrednost
150.028,92 eur
Koordinator
UM FF
Partnerji

INŠTITUT IRRIS

Vodja na FF
red. prof. dr. Darko Darovec
Člani na FF
red. prof. dr. Darko Darovec, doc. dr. Tone Ravnikar, izr. prof. dr. Andrej Hozjan, izr. prof. dr. Aleš Maver, asist. David Hazemali

Opis in ključni cilj projekta

Projekt SOOČANJE S TUJCI je raziskoval družbeni, ekonomski, politični, kulturni in pravni položaj tujcev ter odnos do njih v urbanih naseljih na Severnem Jadranu, s posebnim ozirom na ozemlje današnje Slovenije v obdobju prehoda iz srednjega v zgodnji novi vek. Glavni cilj projekta je proučevanje sprememb v odnosu do tujcev in konceptov tujstva v obravnavanem času in prostoru, pod vplivom spremenjenih družbenih razmer ter uveljavljanja osrednjih državnih organov ter centralizacije pravosodja in uprave.

Skip to content