AKADEMSKE IZKAZNICE 1. PRIJAVNI ROK 1. STOPNJA

Študenti – novinci, ki so se vpisali na študijske programe 1. stopnje v prvem prijavnem roku lahko v času uradnih ur Službe za študentske zadeve (vsak dan med 10.00 in 12.00 in v sredo med 13.00 in 15.00) prevzamejo akademsko izkaznico. Predložiti morajo osebni dokument s fotografijo.