PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE – za dokončanje prekinjenega študija

Prošnjo za določitev študijskih obveznosti v primeru dokončanja študija skladno z 122. členom Statuta Univerze v Mariboru OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za študijske zadeve vsi študenti eno in dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje, ki so:

»Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v 2. letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti«.

Rok za oddajo prošnje: do 7. 10. 2021.