PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI ZA NADALJEVANJE PREKINJENEGA ŠTUDIJA V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE

Prošnjo za določitev študijskih obveznosti v primeru nadaljevanja prekinjenega študija skladno z 122. členom Statuta Univerze v Mariboru OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za študijske zadeve vsi študenti eno in dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje, ki so v študijskem letu 2021/2022 (ali so bili že prej) osebe brez statusa (pavzerji) in bi želeli opraviti pogoje za napredovanje, ki bodo veljali za določen študijski program in letnik za vpis v študijskem letu 2022/2023.

Rok za oddajo prošnje: do 7. 10. 2021.