ActivAge ‒ Supporting ageing adults to stay active

Oddelek za sociologijo Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Erasmus+
Šifra projekta
2020-1-IT02-KA204-080018
Začetek projekta
1. 9. 2020
Konec projekta
31. 8. 2022
Financer
Evropska komisija
Program
Erasmus+
Vrednost
285.670,00 EUR
Sredstva UM
34.370,00 EUR
Koordinator
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, Italija
Partnerji

FINPLUS (Italija); LUNGA VITA ATTIVA (Italija); ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDISCE KOPER (Slovenija); INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Francija); Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko (Slovenija).

Vodja na FF
izr. prof. dr. Tomaž Onič
Člani na FF
doc. dr. Danijela Lahe, asist. dr. Tjaša Mohar

Namen projekta:
Projekt ActivAge je namenjen generaciji nad 65 let, ki je še vedno aktivna in zdrava ter predlaga proaktivni pristop za preprečevanje psihofizičnega propadanja in socialne izključenosti ter spodbuja dobro počutje. Strateško partnerstvo bo v raziskovalni fazi projekta na podlagi pregleda literature, raziskav in intervjujev ciljnih skupin izvedlo analizo stanja in potreb aktivnega staranja na mednarodni ravni. Rezultati analize stanja in potreb bodo izhodišče za razvoj spletnega orodja za samoocenjevanje in analitično profiliranje končnih uporabnikov, izobraževanje in podajanje priporočil za aktivno staranje. Tekom trajanja projekta bodo v okviru različnih projektnih aktivnosti vključene različne ciljne skupine in deležniki s področja aktivnega staranja.

Glavni cilji projekta:
• dostop do digitalnih orodij in baze podatkov za spodbujanje in uresničevanje potenciala aktivnega in zdravega staranja za starejše od 65 let,
• poglobljeno poznavanje najboljših praks za zdravo in aktivno staranje med ponudniki storitev za starejše od 65 let,
• večja ponudba storitev / dejavnosti za starejše od 65 let,
• večja socialna vključenost starejših za spodbujanje enakosti in raznolikosti v družbi.

Rezultati projekta:
• O1 – Primerjalna analiza najboljših praks aktivnega staranja na mednarodni ravni,
• O2 – ActivAge spletno orodje za samooceno, analitično profiliranje uporabnikov, izobraževanje in priporočila,
• O3 – ActivAge digitalni center znanja z geolokalizirano bazo podatkov o dejavnostih in storitvah za starejše od 65 let.

ActiveAge