Prevajalske študije – madžarščina (predhodno Prevodoslovne študije – madžarščina/Medjezikovne študije – madžarščina) – dvopredmetni

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje

Študijski programi za pretekle generacije vpisa v 1. letnik

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Prevodoslovne študije – madžarščina

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2017/2018

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2015/2016

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Prevodoslovne študije – madžarščina

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2014/2015

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2013/2014

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2012/2013

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2011/2012

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2009/2010

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2008/2009

Skip to content