Prevajalske študije – nemščina (predhodno Prevodoslovne študije – nemščina/Medjezikovne študije – nemščina) – dvopredmetni

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje

Aktualni študijski program

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Prevajalske študije – nemščina

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2021/2022

Študijski program za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022

Študijski programi za pretekle generacije vpisa v 1. letnik

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2020/2021

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2019/2020

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Medjezikovne študije – nemščina

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2018/2019

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2017/2018

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2016/2017

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Prevodoslovne študije – nemščina

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2015/2016

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2014/2015

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2013/2014

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2012/2013

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2009/2010

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2008/2009