»Posodobitev pedagoških študijskih programov – Posodobitev PŠP NOO«

Oddelek za zgodovino Oddelek za pedagogiko Oddelek za germanistiko Drugi projekti iz Evropskih strukturnih skladov
Šifra projekta
.C3350-23-931000
Začetek projekta
1. 10. 2023
Konec projekta
30. 6. 2026
Financer
Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU
Program
Pametna, trajnostna in vključujoča rast; Načrt za okrevanje in odpornost v obdobju 2022-25.
Vrednost
Višina odobrenih sredstev za projekt znaša največ 1.990.000,00 EUR in se financira iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (PP 221170 [C3K12IE – Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja-NOO-MIZŠ-MVI]).
Sredstva UM
136.920,00 EUR
Koordinator
Univerza v Ljubljani
Partnerji

Univerza na Primorskem; Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta v sodelovanju s Pedagoško fakulteto in Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM.

Vodja na FF
red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir
Člani na FF
red. prof. dr. Marjan Krašna, doc. dr. Brigita Kacjan, doc. dr. Martin Bele, Maja Čanč (admin. delo)

Namen projekta je bodoče strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju opremiti s kompetencami, pomembnimi za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti za krepitev odpornosti izobraževalnega sistema, s  poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za trajnostni.

Cilj projekta je pripravljen predlog posodobljenih pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe in pedagoških študijskih programov za izpopolnjevanje z vidika krepitve kompetenc, pomembnih za soočanje z aktualnimi izzivi in izzivi prihodnosti, s poudarkom na digitalnih kompetencah in kompetencah za trajnostni razvoj najmanj 92 pilotih projektov s prenovljenimi/novimi učnimi načrti skladno s kompetenčnim okvirom.

Specifični cilji projekta:

  1. Priprava, izvedba in evalvacija najmanj 92 pilotnih projektov, ki bo temeljila na izdelavi vsebinsko dovršenega kompetenčnega okvira, oblikovanega v okviru projekta;
  2. Priprava strokovnih podlag in sistemskih priporočil za različne deležnike o posodobitvi pedagoških študijskih programov različnih stopenj;
  3. Diseminacija in informiranje strokovne in širše javnosti o vsebini in namenu projekta Posodobitev PŠP NOO, kar vključuje izvedbo fokusnih razprav in širšega posveta.

Povezava na spletno stran Urada RS za okrevanje in odpornost:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU

Skip to content