Slovenistične študije

Doktorski študijski program tretje stopnje

Aktualni študijski program

Študijski program, veljaven od 2021

Študijski program za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022

Študijski program za pretekle generacije vpisa v 1. letnik

Študijski program, veljaven od 2020

Študijski program, veljaven od 2019

Študijski program, veljaven od 2018

Študijski program, veljaven od 2017

Študijski program, veljaven od 2016