Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti

Oddelek za zgodovino Oddelek za sociologijo Oddelek za pedagogiko Oddelek za madžarski jezik in književnost Oddelek za germanistiko Oddelek za geografijo Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Raziskovalni programi
Šifra projekta
P6-0372
Začetek projekta
1. 1. 2016
Konec projekta
31. 12. 2021
Financer
ARRS
Program
Raziskovalni program
Koordinator
izr. prof. dr. Gorazd Bajc
Vodja na FF
izr. prof. dr. Gorazd Bajc
Člani na FF
izr. prof. dr. Gorazd Bajc, red. prof. dr. Karin Bakračevič, asist. dr. Bojan Ćudić (raziskovalec začetnik), David Hazemali (MR), red. prof. dr. Vlasta Hus, doc. dr. Danijel Ivajnšič, izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič, red. prof. dr. Vida Jesenšek, doc. dr. Brigita Kacjan, izr. prof.dr. Andrej Kirbiš, red. prof. dr. Anna Kollath, izr. prof. dr. Eva Konečnik Kotnik, red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir, izr. prof. dr. Dragan Potočnik, red. prof. dr. Edvard Protner, red. prof. dr. Mateja Pšunder, doc. dr. Tibor Rutar, red. prof. dr. Nada Šabec, doc. ddr. Joca Zurc, izr. prof. dr. Igor Žiberna