ALEKSANDRA NUČ

doc. Dr. phil., Republika Avstrija, ALEKSANDRA NUČ BLAŽIČ

Službeni telefon +386 (2) 22 93 701
Prostor

K 0.18.2

Habilitacijski naziv

Docent

Predmetno področje

prevajalstvo in tolmačenje

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • asistentka za prevodoslovje – nemški jezik

Življenjepis

 • dodiplomski študij prevajanja in tolmačenja na Inštitutu za teoretsko in uporabno prevodoslovje Univerze Karla in Franca v Gradcu (slovenščina, nemščina, angleščina)
 • doktorski študij prevodoslovja na Inštitutu za teoretsko in uporabno prevodoslovje Univerze Karla in Franca v Gradcu
 • akreditirana tolmačka za institucije Evropske unije
 • tolmačka Generalnega sekretariata vlade Republike Slovenije
 • pogodbena lektorica na Inštitutu za teoretsko in uporabno prevodoslovje Univerze Karla in Franca v Gradcu (konferenčno tolmačenje)

Raziskovalno področje

 • prevodoslovje

Članstvo v pomembnih institucijah

 • ZKTS – Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije
 • AIIC – mednarodno združenje konferenčnih tolmačev
 • UNIVERSITAS – Avstrijsko združenje prevajalcev in tolmačev
 • Slovenska matica
 • Društvo prevajalcev Maribor

Članstvo v projektih

 • SEEPALS (2010–2013, članica, TEMPUS 511116-TEMPUS-1-2010-1-XM-TEMPUS-JPCR)
 • Jean Monnet Module: EU Legal Terminology (jesen 2012 do jesen 2016, nosilka izr. prof. dr. Janja Hojnik, članica, 529667)

Udeležba na mednarodnih konferencah

 • Models of Foreign Languages Studies, 20.–21. 1. 2011, Univerza v Tirani, Tirana, Albanija
 • Izzivi prevodoslovja v globaliziranem svetu, 15.–17. 10. 2009, Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Maribor
 • Izzivi prevodoslovja v globaliziranem svetu, 15.–17. 10. 2009
 • Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami, 20.–21. 9. 2012
 • Tolmačeslovje na stičišču znanstvenih disciplin, 25.–26. 10. 2013

Drugo mednarodno sodelovanje

 • Generalni direktorat EU za tolmačenje

Organizacija

 • En proces, štirje jeziki. Kdo so bili pionirji simultanega tolmačenja na nürnberških procesih?, Oddelek za prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru v sodelovanju z Mednarodnim združenjem konferenčnih tolmačev (AIIC) in Združenjem konferenčnih tolmačev Slovenije (ZKTS), 7. januar 2019.
 • mednarodni strokovni posvet in delavnica Evropska unija in Evropski parlament: od volitev do zaposlitev, Univerza v Mariboru, 10. april 2019.
 • mednarodni strokovni posvet in delavnica Konferenca o prevajanju: Prevajalstvo kot poklicna možnost: Evropska komisija in prosti trg. Praktični usposabljanje za študente prevodoslovja, Univerza v Mariboru, 6. november 2015
 • mednarodni strokovni posvet in delavnica Konferenca o večjezičnosti: Od študija do prakse: prevajanje in tolmačenje v Evropskem parlamentu. Praktično usposabljanje s prevajalci in tolmači iz Evropskega parlamenta. Univerza v Mariboru, 10. oktober 2014
 • mednarodna znanstvena konferenca Interpreting Studies at the Crossroads of Disciplines, Univerza v Mariboru, 25. in 26. oktober 2013
 • okrogla miza Večjezičnost: prednosti za posameznika in družbo v evropskem prostoru. Francoščina kot dodana vrednost za delo v evropskih institucijah in pomen prevajanja in tolmačenja za javne institucije, 17. 5. 2012

Članstvo v tujih komisijah

 • Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), članica strokovne komisije za presojo jezikovnega preizkusa za sodnega tolmača
Skip to content