ANDREJ NATERER

izr. prof. dr. ANDREJ NATERER

Službeni telefon +386 (2) 22 93 660
Prostor

K 1.05

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

antropologija

Govorilne ure SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Kvalitativna metodologija

Raziskovalni interesi

  • mladost in otroštvo
  • deviantnost
  • kvalitativno raziskovanje

Aktualni projekti

  • Nacionalna študija mladine v Sloveniji (Mladina, 2018)
  • Closing the gap between formal and informal institutions in the Balkans (Inform)

Publikacije

NATERER, Andrej, ŽIŽEK, Andrej, LAVRIČ, Miran. The quality of integrated urban strategies in light of the Europe 2020 strategy: the case of Slovenia. Cities, 2017, str. 1–10.

NATERER, Andrej, LAVRIČ, Miran. Using social indicators in assessing factors and numbers of street children in the world. Child indicators research, 2016, letn. 9, št. 1, str. 21–37.

NATERER, Andrej. Violence and the code of the street: a study of social dynamics among street children in Makeevka, East Ukraine. Journal of interpersonal violence, 2015, letn. 30, št. 8, str. 1387–1402.

Skip to content