FRIDERIK KLAMPFER

izr. prof. dr. FRIDERIK KLAMPFER

Službeni telefon +386 (2) 22 93 824
Prostor

K 2.21

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

filozofija

Govorilne ure SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Etika
  • Socialna in politična filozofija
  • Poklicna etika

Raziskovalni interesi

  • moralna odgovornost
  • etika psihiatričnega zdravljenja
  • filozofska metodologija (miselni eksperimenti)
  • etika raziskovanja

Aktualni projekti

  • Laboratorij uma: miselni eksperimenti od narave do družbe (P6-0144 (A))
  • Normativni vidiki (ne)enakosti

Publikacije

KLAMPFER, Friderik. The false promise of thought-experimentation in moral and political philosophy. V: BORSTNER, Bojan (ur.), GARTNER, Smiljana (ur.). Thought experiments between nature and society: a festschrift for Nenad Miščević. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 2017, str. 328–348.

KLAMPFER, Friderik. Consequentializing moral responsibility. Croatian journal of philosophy, 2014, let. 14, št. 40, str. 121–150.

KLAMPFER, Friderik. Človekovo dostojanstvo in človekove pravice. V: KEČANOVIĆ, Bećir (ur.). Javna etika in integriteta: odgovornost za skupne vrednote: integriteta, odgovornost, vladavina prava. Ljubljana: Komisija za preprečevanje korupcije. 2012, str. 31–50.

Skip to content