MAJA GODINA GOLIJA

red. prof. dr. MAJA GODINA GOLIJA

Službeni telefon +386 (2) 22 93 660
Prostor

K-0.15

Habilitacijski naziv

Redni profesor

Predmetno področje

etnologija

Govorilne ure SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Etnologija vsakdanjega življenja
  • Od predmetov do simbolov
  • Kultura potrošnje

Raziskovalni interesi

  • etnologija Slovencev
  • materialna kultura
  • etnologija in zgodovina prehrane
  • urbana etnologija

Aktualni projekti

AlpFoodway – A cross-disciplinary,transnational and participative approach to Alpine food cultural heritage (Interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane) (Interreg Alpine Space, 2016–2019)

Zavarovana območja ob slovenskomadžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja (ARRS, 2017–2020)

Publikacije

GODINA, Maja. Iz mariborskih predmestij: o življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih od 1919 do 1941. Maribor: Obzorja, 1992.

GODINA-GOLIJA, Maja. Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Obzorja, 1996.

GODINA-GOLIJA, Maja. Food culture in Slovene urban inns and restaurants between the end of the nineteenth century and World War II. V: SCHOLLIERS, Peter (ur.), JACOBS, Marc. Eating out in Europe: picnics, gourmet dining and snacks since the late eighteenth century. Oxford; New York: Berg. 2003, str. 125–135.

GODINA-GOLIJA, Maja. Slovene food consumption in the twentieth century: from self-sufficiency to mass consumerism. V: ODDY, Derek J. (ur.), ATKINS, Peter J. (ur.), AMILIEN, Virginie (ur.). The rise of obesity in Europe: a twentieth century food history. Farnham; Burlington: Ashgate. 2009, str. 45–57.

GODINA-GOLIJA, Maja. The impact of weather on rhythms and structure of meals in Slovenia. V: BECKER, Karin (ur.), MORINIAUX, Vincent (ur.), TABEAUD, Martine (ur.). L’alimentation et le temps qu’il fait (Météos). Paris: Hermann. cop. 2015, str. 329–338, 405–407.

GODINA-GOLIJA, Maja. Die dingliche Welt der Marburger Deutschen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. V: HEPPNER, Harald (ur.), Provinz als Denk- und Lebensform: der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang. 2015, str. 91–107.

GODINA-GOLIJA, Maja. The Growing Importance of Local Pumpkin Seed.

Skip to content