SARA ORTHABER

doc. Doctor of philosophy, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, SARA ORTHABER

Službeni telefon +386 (2) 22 93 701
Prostor

401

Habilitacijski naziv

Docent

Predmetno področje

prevajalstvo in tolmačenje

Govorilne ure SICRIS COBISS

Znanstveni in akademski naziv

 • Dr. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
 • lektorica za prevodoslovje

Življenjepis

 • doktorski študij na Univerzi v Surreyju, Faculty of Arts and Social Sciences
 • magistrski študij na Univerzi v Surreyju; Master of Arts (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
 • študij prevajalstva na Univerzi Karla in Franca v Gradcu, Oddelek za prevodoslovje (theoretische und angewandte Translationswissenschaft), Magistra der Philosophie (Republika Avstrija)

Raziskovalna področja

 • interakcijska pragmatika
 • (ne)vljudnost
 • analiza govorjenega in pisnega diskurza
 • računalniško posredovana komunikacija
 • medkulturna komunikacija
 • tolmačeslovje

Članstvo v pomembnih institucijah

 • The International Pragmatics Association (IPrA)
 • Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ)
 • Slovensko društvo za angleške študije (SDAŠ)

Udeležba na mednarodnih konferencah

 • AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics, 6.–8. september 2017 Universität Wien
 • 15th International Pragmatics Conference, julij 2017, Belfast, Severna Irska: International Pragmatics Association
 • Third ISA Forum of Sociology: The futures we want: global sociology and the struggles for a better world, Univerza na Dunaju, 2016
 • 14th International Pragmatics Conference, 26.–31. julij 2015, Belgija. Antwerpen: International Pragmatics Association
 • ADDA: approaches to digital discourse analysis, Valencia, 19. in 20. november 2015
 • 8th International Politeness Symposium Conventional (Im)Politeness, 9.–11. julij, 2014. Huddersfield: Centre for Intercultural Politeness Research
 • CCP III, Cross-cultural Pragmatics at a Crossroads III, 26.–28. junij 2013, School of Language and Communicate Studies, Norwich, University of East Anglia
 • Teaching and learning (im)politeness, 8.–10. julij 2013, SOAS, University of London
 • Tolmačeslovje na stičišču znanstvenih disciplin = Interpreting Studies at the Crossroads of Disciplines, 25. in 26. oktober 2013, Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje

Raziskovalni profil

https://www.researchgate.net/profile/Sara_Orthaber

Skip to content