SAŠA JAZBEC

izr. prof. dr. SAŠA JAZBEC

Službeni telefon +386 (2) 22 93 620
Prostor

K 2.17

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

didaktika nemščine

Sicris Cobiss

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti
 • izredna profesorica za didaktiko nemščine

Življenjepis

 • 1991–1996: študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru – smer razredni pouk
 • 1994: sočasni vpis na študij germanistike na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru
 • 1996: zagovor diplomskega dela na študiju razrednega pouka z naslovom Zgodnje usvajanje tujega jezika
 • 1999: zagovor diplomskega dela na študiju germanistike z naslovom Fremdsprachlicher Kinderliteraturunterricht
 • 2000–2003: magistrski študij moderne nemške književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2000: magistrsko delo z naslovom Didaktika nemške mladinske književnosti v 20. stoletju
 • od leta 2000 zaposlena kot asistentka za nemško književnost in didaktiko nemškega jezika in književnosti
 • 2004–2008: doktorski študij moderne nemške književnosti na FF v Ljubljani
 • 2008: doktorsko delo z naslovom Strategije branja književnih besedil v nemškem jeziku kot tujem jeziku, FF, UL
 • od leta 2000 zaposlena na Filozofski fakulteti v Mariboru kot docentka za didaktiko nemškega jezika in književnosti

Raziskovalna področja

Didaktika nemškega jezika in književnosti

 • didaktika učenja in poučevanja tujega jezika (nemščine)
 • zgodnje učenje in CLIL
 • branje besedil v tujem jeziku – nemščini
 • književna didaktika
 • otroška in mladinska književnost

Članstvo v pomembnih institucijah

 • Društvo učiteljev tujega jezika (SDUNJ)
 • Mednarodno društvo učiteljev nemščine (IDV)
 • Združenje germanistov jugovzhodne Evrope (SOEGV)
 • Bolgarsko združenje Germanistov

Članstvo v projektih

 • CLILiG – state of the art und Entwicklungpotential in Europa (mednarodni projekt Lingua-Socrates, 2005–2007, vodja dr. Kim Haataja, OPEKO, Tampere, Finska, članica)
 • Readme.cc – virtuelle Bibliothek (mednarodni projekt Evropske komisije (program Kultura 2000), avstrijskega Ministrstva za kulturo, 2006–2009, vodja Walter Grond, p&s melk, Avstrija, članica)
 • Surveylang (mednarodni projekt Evropske komisije in ESS, 2010, vodji Norman Verhelst (Belgija) in Neil Jones (Velika Britanija), članica)
 • Proučevanje možnosti novih pristopov in analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin v jezikovni pouk v srednjih šolah v Sloveniji (nacionalni projekt CRP, 2002–2005, odgovorna nosilka projekta izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir, članica, V5-0635-02)
 • Partnerstvo fakultet in šol – Model 1: Učna praksa kot del programa začetnega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (nacionalni projekt, 2005–2007, vodja izr. prof. dr. Karmen Kolenc Kolnik, Pedagoška fakulteta UM, članica)
 • Frazeologija nemškega jezika. Nemškoslovenski medkulturni in kontrastivni vidiki (nacionalni projekt, ARRS, vodja prof. dr. Vida Jesenšek, članica, J6-3601)
 • Uvajanje tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v prvo vzgojnoizobraževalno obdobje v OŠ (nacionalni projekt ZRSŠ, Ministrstva za šolstvo RS in Evropskega socialnega sklada, 2008–2011, vodji mag. Katica Pevec Semec (ZRSŠ) in doc. dr. Karmen Pižorn (PeF Ljubljana), članica)
 • ImTeaM4EU (Mednarodni projekt, 1. 9. 2014–31. 8. 2017, vodja Joachim Keferstein (Nemčija), vodja za Slovenijo doc. dr. Brigita Kacjan, članica, NW-2014-1-DE03-KA200-001581)
 • Travelling between wor(l)ds (mednarodni projekt Erasmus+, 2016–2019, vodja Studio Gaus Berlin (Nemčija), članica)
 • Tuji jezik nemščina – gradiva za učenje in poučevanje otrok in mladostnikov z disleksijo (TJN-GUPOMDIS): projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018, (projekt ŠIPK, 1. junij 2017–30. september 2017, Filozofska fakulteta UM, vodja dr. Saša Jazbec)
 • Virtualna didaktična škatla (e-DIDAKLA) (PKP 2017–2020, 1. 2. 2019–31. 5. 2019, vodja dr. Saša Jazbec)
 • Medkulturne literarnovedne študije (programska skupina, 1. 1. 2014–31. 12. 2014, UL FF, članica, P6-0265)

Članstvo v uredniških odborih

 • Filolog: časopis za jezik književnost i kulturu Banja Luka: Filološki fakultet, 2010– (2019)
 • Schaurein: praxisorientierte Zeitschrift der slowenischen Deutschlehrer Maribor: Slowenischer Deutschlehrerverband ,1994– (2012–2019)
 • Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Odjel za strane jezike: Školska knjiga, 1972– (2018)
 • Vestnik za tuje jezike: Filozofska fakulteta Ljubljana, 2009– (2019)

Monografije

Kommunikationsprozesse effektiv und geplant leiten: Grundlagen der Moderation für (Germanistik) Studierende
Saša Jazbec
Izdano: 2021
Založba: Univerzitetna založba, Univerza v Mariboru (Slovenija)

Več o monografiji

Brücken überbrücken in der Literatur- und Sprachwissenschaft
Saša Jazbec (ur.), Brigita Kacjan (ur.), Anna Leskovich (ur.), Vlasta Kučiš (ur.)
Izdano: 2020
Založba: Verlag Dr. Kovač, Hamburg (Nemčija)

Več o monografiji

Brücken überbrücken in der Fremdsprachendidaktik und TranslationswissenschaftSaša Jazbec (ur.), Brigita Kacjan (ur.), Anna Leskovich (ur.), Vlasta Kučiš (ur.)
Brigita Kacjan (ur.), Saša Jazbec (ur.), Anna Leskovich (ur.), Vlasta Kučiš (ur.)
Izdano: 2020
Založba: Verlag Dr. Kovač, Hamburg (Nemčija)

Več o monografiji

Man taucht in eine andere Welt ein: Lesestrategien beim Lesen fremdsprachiger Literatur: eine empirische Studie am Beispiel slowenischer Germanistikstudentinnen und -studenten.
Saša Jazbec
Izdano: 2009
Založba: Peter Lang, Frankfurt am Main (Nemčija)