TIBOR RUTAR

doc. dr. TIBOR RUTAR

Službeni telefon +386 (2) 22 93 699
Prostor

K 2.38

Habilitacijski naziv

Docent

Predmetno področje

sociologija

Govorilne ure SICRIS COBISS

Poučevanje

 • Ekonomski razvoj in družbene neenakosti
 • Sodobne sociološke perspektive
 • Sociološki vidiki globalizacije
 • Sociološke teorije

Raziskovalni interesi

 • historična sociologija revolucij, modernosti, vojn in družbenih konfliktov
 • ekonomski razvoj, revščina, izkoriščanje, državne regulacije, kapitalistični trgi
 • teorija racionalne izbire in druge teorije človeškega delovanja
 • filozofija družbenih ved

Publikacije

Izbrane knjige

 • Capitalism for realists: Vices and virtues of the modern economy (Routledge, 2022)
 • Rational choice and democratic government: A sociological approach (Routledge, 2021)
 • Mikrotemelji in makrovzroki družbenih pojavov: Sodobna sociološka metateorija (Znanstvena založba FF UL, 2018)

Izbrani članki

 • The prehistory of violence and war: Moving beyond the Hobbes-Rousseau quagmire (Journal of peace research, 2022)
 • The limits and prospects of contemporary cultural evolutionary theory (Journal for the theory of social behaviour, 2021)
 • Why do political elites fracture? The unusual case of the Yugoslav communist elite (Journal of historical sociology, 2021)
 • Varieties of ‘rationality’ and the question of their continued theoretical relevance (Social science information, 2020)
 • For an integrative theory of social behaviour: Theorizing with and beyond rational choice theory (Journal for the theory of social behaviour, 2019)
 • The transition debate today (Historical materialism, 2018)

Nagrade in priznanja

 • Priznanje za najboljše znanstveno delo, izdano v zadnjih treh letih pri tuji založbi (Slovensko sociološko društvo, 2022)
 • Miklošičeva nagrada za izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke (Filozofska fakulteta UM, 2021)
Skip to content