ANDREJ KIRBIŠ

izr. prof. dr. ANDREJ KIRBIŠ

Službeni telefon +386 (2) 22 93 826
Prostor

3.03

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

sociologija

Govorilne ure SICRIS COBISS

Poučevanje

  • Sociologija zdravja in bolezni
  • Slovenska družba
  • Pisanje znanstvenih besedil
  • Uvod v znanstvenoraziskovalno delo
  • Teorija države in politične ureditve
  • Politika in družbena sprememba
  • Sodobni politični sistemi

Raziskovalni interesi

  • mladi, zdravje, mediji in življenjski stili
  • politična in kulturna participacija, politična kultura in vrednote v Sloveniji in Evropi
  • postkomunistične družbe, družbene spremembe in demokratizacija

Aktualni projekti

Pretekli projekti

Publikacije

KIRBIŠ, Andrej. Environmental attitudes among youth: how much do the educational characteristics of parents and young people matter?. Sustainability. 2023, vol. 15, iss. 15, str. 1-14. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/15/11921, DOI: 10.3390/su151511921.

KIRBIŠ, Andrej, MATTILA, Mikko, RAPELI, Lauri. Physical health conditions and political participation in Europe: the moderating efects of age. Comparative European politics. 2023, str. 1-31. https://link.springer.com/article/10.1057/s41295-023-00347-3. DOI: 10.1057/s41295-023-00347-3. [COBISS.SI-ID 151527683].

KIRBIŠ, Andrej. The impact of socioeconomic status, perceived threat and healthism on vaccine hesitancy. Sustainability. 2023, vol. 15, iss. 7, str. 1-13. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/6107, DOI: 10.3390/su15076107. DOI. [COBISS.SI-ID 147577859].

Skip to content