E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Oddelek za prevodoslovje razvija svoje raziskovalno delo predvsem na področju sodobnih prevodoslovnih teorij s težiščem na tolmačenju in na kognitivnih teorijah; uveljavljene strokovnjake v teoriji in praksi imamo na področju književnega prevajanja, tretje raziskovalno težišče pa se osredinja na razvijanje prevajanja strokovne terminologije, posebej za področja humanistike, prava, turizma in tehnike.

Trenutno izvajamo na oddelku tri prvostopenjske bolonjske študijske programe (BA - 6 semestrov):

Kompetentni univerzitetni učitelji in sodelavci ter uveljavljeni strokovnjaki iz prakse ponujajo znanja o jezikih, literaturah in kulturah po sodobnih metodah poučevanja in v sodelovanju z mnogimi tujimi univerzitetnimi inštituti in ustanovami Evropske unije (Komisija EU in njene strokovne službe: SCIC, Generalni direktorat za tolmačenje, GDT - Generalni direktorat za prevajanje). Pridobljena znanja in veščine usposabljajo za:

  • delo z maternim in tujim jezikom/jeziki ob upoštevanju sodobnih protistavnih metod proučevanja jezikov in intenzivnega urjenja sporočanjskih zmožnosti,
  • poklicne profile, ki izhajajo iz humanističnih študijskih usmeritev s področja jezikoslovja in literature s poudarki na rabi zadevnega tujega jezika za potrebe različnih strok,
  • rabo tujega jezika kot jezika različnih gospodarskih in drugih družbenih dejavnosti;
  • poklice, ki zahtevajo dobro jezikovno kompetenco v tujem jeziku: dopisnike v različnih podjetjih in/ali kulturne delavce v širšem smislu - lektorje, turistične vodnike, urednike, poročevalce, kritike, strokovne sodelavce v knjižnicah, muzejih, galerijah in drugih ustanovah, kjer je potrebno poznavanje jezika in kulture zadevnih tujih dežel.


Od študijskega leta 2011/2012 naprej izvajamo tudi drugostopenjski enopredmetni magistrski študijski program (MA - 4 semestri):

Študijski program ponuja znanja in veščine, ki jih priporočajo prevajalske in tolmaške službe EU in so primerljiva s sorodnimi programi drugih univerz doma in v tujini. Z diplomo si študent pridobi naziv magister/magistrica prevajanja oz. magister/magistrica tolmačenja, oboje s pripisom študijskih smeri.