Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Vadbene konference študentov tolmačenja

Pod mentorstvom izvajalcev tolmaških vaj, asist. Aleksandre Nuč, asist. dr. Simona Zupana, lek. Melite Koletnik Korošec, pripravijo in izvedejo študentje v dveletnem ritmu vadbeno konferenco na določeno temo. Študentje na tolmaških vajah konsekutivnega tolmačenja pripravljajo besedila referatov, nagovore, ki jih nato v tandemu predstavijo in tolmačijo na konferenci. S tovrstnimi prireditvami postopoma spoznavajo delo v praksi, posebnosti priprav, obvladovanje stresa pred javnim nastopanjem. Doslej sta bili izvedeni vadbeni konferenci z naslednjima tematskima sklopoma: Mednarodne organizacije, Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe.